Coach centrum - logo

Spätná väzba od Mareka

„Ahoj, Eva, ďakujem Ti ešte raz za stretnutie. Pokúsim sa napísať zopár slov… Mám pocit, že naše stretnutie bolo pre mňa veľkým prínosom. Páčilo sa mi, ako si ma bez nátlaku viedla celým rozhovorom, ktorý bol fajn, uvoľnený. Bolo to príjemné posedenie. Vôbec som nemal pocit, že išlo o prácu, hoci to, samozrejme, práca bola, a to pre obe strany. Trošku mi to pripomínalo psychologický rozhovor. Páčilo sa mi, že to malo postupnosť a na základe jednotlivých krokov som nadobudol pocit, že by som k rovnakému záveru mohol dospieť aj sám, keby som sa nad všetkým hlbšie zamyslel. Týka sa to najmä bodov, o ktoré sa môžem oprieť a o uvedomenie si toho, že na to zrejme mám :) Sám by som však k tomu nikdy nedospel. Nemám na to čas a chýba mi aj nestranný pohľad. Tvoja úloha bola preto rozhodne nezastupiteľná, kládla si správne otázky a poskytla si nezávislý pohľad. Okrem toho sa mi dostalo povzbudenia, ktoré som dosť potreboval, že sa môj problém vyrieši a ja nájdem odvahu na posledný (alebo prvý?) :) ) krok. Mal som teda dobrý pocit a už sa teším na ďalšie stretnutie. Dúfam, že to dotiahneme do konca. “ Marek

Tento obsah bol zaradený v Spätná väzba. Zálohujte si trvalý odkaz.