Coach centrum - logo

LETNÝ INTENZÍVNY KURZ KOUČOV

Najlepšia príležitosť, najlepšia cena! V prípade zakúpenia celkového kurzu (do 7.júla 2015) poskytneme zľavu vo výške 20% z celkovej ceny kurzu (4 moduly a skúška)

Všeobecné informácie o kurzoch:

KURZ KOUČOV – STAŇ SA AJ TY KOUČOM! – Kurz podľa 11 kompetencií kouča od ICF (Medzinárodná federácia koučov)
V rámci kurzu koučov získate základné vedomosti a dostanete príležitosť osvojiť si potrebné znalosti v oblasti koučingu vrátane 11 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Kurz koučov v spolupráci s koučovskou organizáciou Lemma Coaching z Budapešti. Kurz sa uskutoční s účasťou medzinárodne uznávanou tvárou koučingu, Edit Wiesner, mastercoach, ktorá osobne lektoruje vybrané témy nášho kurzu.

Miesto konania

811 08 Bratislava, Rajská č.15 (autobus x13 z Hlavnej stanice, trolejbus 202 alebo 205 z Autobusovej stanice Mlynské Nivy)

Časový harmonogram

Denne od 9:00 – 18:00 (hodinová obedňajšia prestávka a pravideľné 5 minutové prestávky)

Obsah modulov

1.Modul: Základné vedomosti o koučingu, krátka história, koučing v porovnaní s inými vednými disciplínami, vedenie koučingového rozhovoru, podstata koučingu

2.Modul: Fázy-, ciele-, a modely -koučingového procesu (v súlade s kľúčovými kompetenciami koučov podľa ICF), koučing a tranzakčná analýza, koučing a neurolingvistické programovanie, systemické koučovanie (nástroje, metódy koučovania)

3.Modul: Koučovací rozhovor ešte raz, 11 kľúčových kompetencií koučov podľa ICF, koučing v zahraničí, medzinárodné a domáce organizácie, self koučing

4.Modul: Etický kódex koučov, efektívne koučovanie, rekapitulácia osvojených vedomostí, skúška, vyhodnotenie skúšky, slávnostné odovzdanie diplomu GCTA (Graduate of the Coach Training Academy)

Obsah kurzu: veľa praxe, dostatok metodiky a teórie. Pomer teórie a praxe je 30:70. Prezentovanú metodiku si každý účastník vyskúša počas živého koučovania. Kurz prebieha zábavnou formou.

Štruktúra kurzu: základy koučingu, koučing v zahraničí, medzinárodné a domáce organizácie, etický kódex kouča, ukážka a následné vedenie sedení, marketing pre koučov, samostatná práca (rozvoj osobnosti-selfcoaching), práca v trojiciach (kouč- koučovaný- pozorovateľ), práca v skupine a štúdium odporúčanej literatúry.

Rokovací jazyk: slovenčina alebo maďarčina. Prvý Kurz koučov na Slovensku, ktorý sa dá absolvovať aj v maďarskom jazyku.

Čo získate absolvovaním kurzu?

 • Stanete sa rešpektovaným odborníkom v profesii, zameranej na pomoc iným
 • Získate potrebné znalosti v oblasti koučingu, vrátane 11 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF – Medzinárodnej federácie koučov
 • Pomocou osvojených metód sa naučíte efektívne koučovať
 • Osvojíte si novú profesiu a tým si vytvoríte nový zdroj príjmu
 • Získate diplom GCTA – Graduate of the Coach Training Academy
 • Spoznáte samých seba a osobnostne sa rozvíjate

Cieľová skupina

 • Učitelia, tréneri, aby si efektívnejšie osvojili nedirektívne metódy vyučovania.
 • Manažéri na všetkých úrovniach, HR špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, aby ľahšie prekonali komunikačné ťažkosti s klientmi.
 • Odborníkom pracujúcich v pomáhajúcich profesiách (fyzioterapeuti, zdravotníci, sociálni pracovníci), aby mohli pri výkone povolania poskytovať pomoc ako profesionálni koučovia.
 • Interní aj externí koučovia (súčasní aj budúci)
 • Každý, kto má záujem naučiť sa niečo nové a odborne rásť.

Cena kurzu zahŕňa

1. Modul kurzu koučov v CTA, (2 dni) Bratislava, 330 Eur
2. Modul kurzu koučov v CTA, (2 dni) Bratislava, 330 Eur
3. Modul kurzu koučov v CTA, (2 dni) Bratislava, 330 Eur4. Modul kurzu koučov v CTA, (2 dni) Bratislava, 330 Eur vrátane skúšky

Realizáciu kurzu, študijné materiály, pomôcky, občerstvenie počas prestávok, podporu pri práci v medzičasoch ( konzultácie s akreditovaným koučom), realizáciu skúšky a slávnostné ukončenie kurzu a odovzdanie diplomu.

Osvedčenie

Absolventi kurzu získajú diplom GCTA  –  Graduate of the Coach Training Academy

Obdržaním nášho diplomu spĺňate jednu z požiadaviek koučingových organizácií pre získanie medzinárodne uznávaného prvého stupňa odbornej certifikácie.

Stačí ak sa rozhodnete pre koučing, ostatné nechajte na nás! Tešíme sa na vás!

KONTAKT:

Coach Training Academy s.r.o
Rajská 15
811 08 Bratislava

E-mail: cta.bratislava@gmail.com
Mobil: 0903 735 513; 0907 150 496

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Archív, Články, Výcvik koučov. Zálohujte si trvalý odkaz.