Coach centrum - logo

VÝCVIK KOUČOV – STAŇ SA AJ TY KOUČOM! – Výcvik podľa 11 kompetencií kouča od ICF (Medzinárodná federácia koučov)

Termíny konania / POZOR ZMENA! NOVÉ TERMÍNY!

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

5.5.;6.5.;7.5

12.5.2015              

1. Modul výcviku koučov v CTA, Bratislava

480 €

13.5.,19.5. – 26.5, 27.5.2015                

2. Modul výcviku koučov v CTA, Bratislava,

 

480 €

 

2.6.,3.6. – 9.6.2015            

3. Modul výcviku koučov v CTA, Bratislava

360 €

Cena (neplatca DPH)

480 € + 480 € / 1. a 2. modul
360 € / 3. modul
150 € / Skúška
Poznámka k cene
Cena za jeden modul (480 €, 480 €, 360 €). Zahŕňa realizáciu kurzu (konkrétne dni), študijné materiály, pomôcky, občerstvenie počas prestávok, podporu pri práci v medzičasoch ( konzultácie s akreditovaným koučom).
Po ukončení všetkých troch modulov (poplatok 2 x 480 € a 1x 360 + skúška 150 €) nasledujú skúšky, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdanie diplomu.

Obsah kurzu

Cieľ kurzu

V rámci výcviku koučov získate základné vedomosti a dostanete príležitosť osvojiť si potrebné znalosti v oblasti koučingu vrátane 11 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Čo získate absolvovaním výcviku?

 • Stanete sa rešpektovaným odborníkom v profesii, zameranej na pomoc iným
 • Získate potrebné znalosti v oblasti koučingu, vrátane 11 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF – Medzinárodnej federácie koučov
 • Pomocou osvojených metód sa naučíte efektívne koučovať
 • Osvojíte si novú profesiu a tým si vytvoríte nový zdroj príjmu
 • Získate diplom GCTA – Graduate of the Coach Training Academy
 • Spoznáte samých seba a osobnostne sa rozvíjate

Cieľová skupina

 • Učitelia, tréneri, aby si efektívnejšie osvojili nedirektívne metódy vyučovania.
 • Manažéri na všetkých úrovniach, HR špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, aby ľahšie prekonali komunikačné ťažkosti s klientmi.
 • Odborníkom pracujúcich v pomáhajúcich profesiách (fyzioterapeuti, zdravotníci, sociálni pracovníci), aby mohli pri výkone povolania poskytovať pomoc ako profesionálni koučovia.
 • Interní aj externí koučovia (súčasní aj budúci)
 • Každý, kto má záujem naučiť sa niečo nové a odborne rásť.

Obsahová náplň

Obsah modulov

1.Modul: Základné vedomosti o koučingu, krátka história, koučing v porovnaní s inými vednými disciplínami, vedenie koučingového rozhovoru, podstata koučingu

2.Modul: Fázy-, ciele-, a modely -koučingového procesu (v súlade s kľúčovými kompetenciami koučov podľa ICF), koučing a tranzakčná analýza, koučing a neurolingvistické programovanie, systemické koučovanie (nástroje, metódy koučovania)

3.Modul: Koučovací rozhovor ešte raz, 11 kľúčových kompetencií koučov podľa ICF, Etický kódex koučov, Efektívne koučovanie, rekapitulácia osvojených vedomostí, skúška

Obsah výcviku: veľa praxe, dostatok metodiky a teórie. Pomer teórie a praxe je 30:70. Prezentovanú metodiku si každý účastník vyskúša počas živého koučovania. Výcvik prebieha zábavnou formou. Prvý výcvik koučov na Slovensku, ktorý sa dá absolvovať aj v maďarskom jazyku.

Štruktúra výcviku: základy koučingu, koučing v zahraničí, medzinárodné a domáce organizácie, etický kódex kouča, ukážka a následné vedenie sedení, marketing pre koučov, samostatná práca (rozvoj osobnosti-selfcoaching), práca v trojiciach (kouč- koučovaný- pozorovateľ), práca v skupine a štúdium odporúčanej literatúry.

Lektor: Mgr. Eva Bolemant, Ltc. a Mgr. Mária Fröhlich, Ltc. – certifikované koučky. Sú zakladateľkami školy Coach Training Academy v Bratislave, ktorá vedie výcviky koučov pre učiteľov, trénerov, manažérov, odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách.

Jazyk kurzu: slovenský

Typ a platnosť osvedčenia: GCTA – Graduate of the Coach Training Academy

Informácie: Tel: 0907 150 496; 0903 735 513

E-mail: cta.bratislava@gmail.com; coachingtimesk@gmail.com

 

WORKSHOP O KOUČINGU V COACH TRAINING ACADEMY V BRATISLAVE DŇA 25.3.2015 A 7.4.2015

Koučing – pre tých, ktorí majú záujem na sebe pracovať a chcú sa rozvíjať!

Získajte základné vedomosti o koučingu na workshope v Coach Training Academy . Môže sa stať, že vás koučing zaujme natoľko, že sa mu budete chcieť venovať profesionálne, prípadne si uvedomíte, akým smerom by ste sa chceli odteraz uberať. Nadobudnuté zručnosti môžete účinne využiť v mnohých oblastiach života: pri zvládaní konfliktov, stresu, životných zmien (osobných, partnerských, rodinných), ale aj v rámci vlastného osobnostného rozvoja a posilňovania sebareflexie.

V rámci stretnutia bude veľa praxe, dostatok metodiky a teórie. Dozviete sa viac o profesii koučingu, dostanete konečne odpovede na otázky, ktoré ste sa vždy chceli opýtať o koučingu!

Termíny workshopov sú: 25.3.2015 a 7.4.2015 v čase od 17:30 do 19:30 hod.
Miesto workshopu: Bratislava, Rajská 15

Cieľová skupina workshopu:
učitelia, tréneri – aby si efektívnejšie osvojili nedirektívne metódy vyučovania
manažéri na všetkých úrovniach, HR špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia – aby si rozvíjali svoje komunikačné zručnosti
odborníci pracujúci v pomáhajúcich profesiách (fyzioterapeuti, zdravotníci, sociálni pracovníci) – aby mohli pri výkone povolania poskytovať pomoc ako profesionálni koučovia
interní aj externí koučovia (súčasní aj budúci)
každý, kto má záujem naučiť sa niečo nové a odborne rásť.

Cena workshopu:

Cena je 39 EUR, zahŕňa: relaizáciu workshopu, študijné materiály, občerstvenie počas prestávky.

Tešíme sa na Vás!

Kontakt:
Telefón:0903 735 513, 0907 150 496
E-mail: cta.bratislava@gmail.com; info@coachcentrum.sk

www.coachcentrum.sk
www.coachingtime.sk

COACH TRAINING ACADEMY / Coach – mesterség képző tanfolyam magyar nyelven

 

ÁPRILIS 30-ÁN COACH KÉPZÉS INDUL!

Az első coach – mesterség képző tanfolyam Szlovákiában magyar nyelven!

A COACH TRAINING ACADEMY alapképzése gyors, gyakorlatias és hatékony. Mélyreható szakmai és önismereti fejlődés segítségével nálunk elismert coach-á válhat.

A 100 órás, magyar nyelvű coach képzés erős önismereti és önfejlesztő elemekkel bővítve választ ad kérdéseinkre, amelyek foglalkoztatnak bennünket. Tiszta, tudatos gondolkodást, eredményes önfelvállalást, személyes fejlődést és egy új szakmát nyújt ez a képzés. A képzés során egy új szemszögből nézve rá dolgainkra, válaszokat, feleleteket kapunk kérdéseinkre.

Várunk mindenkit, aki nyitott az újra, egy dinamikus, kis csoportban szívesen foglalkozna a reális célok kitűzésével, múltunk, viselkedésmintáink, hiedelmeink okaival, az elengedéssel és a kihívásokkal, amelyek megtalálnak bennünket életünk során.

CÉLCSOPORT – Kinek ajánljuk?

 • Tanároknak, trénereknek a hatékonyabb nem-direktív tanítási mód elsajátításához.
 • Menedzsereknek, HR szakembereknek, tanácsadóknak az ügyfelekkel való kommunikaciós nehézségek leküzdéséhez.
 • A segítő szakmákban dolgozóknak (fizioterapeuták, egészségügyi dolgozók, természetgyógyászok, szociális munkát végzők), hogy szakmájuk végzése közben segítséget nyújthassanak coachként is.
 • Mindenkinek, aki szeretne valami újat tanulni és szakmailag fejlődni.

 

MIÉRT ÉRDEMES COACHINGOT TANULNI?

 • Hiteles segítő, támogató szakember lesz
 • Egy új bevételi forrást teremthet önmaga számára
 • Megismeri és fejleszti önmagát
 • Elsajátít egy új szakmát

 

KEZDÉS: 2014. ÁPRILIS 30., POZSONY

Coach képzésünk során lehetőség nyílik a coaching alapismereteinek, valamint az ICF (Nemzetközi Coachok Szövetsége) által elfogadott 11 kulcsfontosságú coach kompetencia elsajátítására.

 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

 

KÉPZÉS IDŐTARTAMA:  100 óra +  vizsga.

IDŐPONT:    2015. április 30. – 2015. június 27.

 

1.MODUL

Április 30., Május 8.,9.  - ÁRA: 360 EURO

2. MODUL

Május 22., 23.; Június 5.,6. – ÁRA: 480 EURO

3. MODUL

Június 19.,20., 26.,27. – ÁRA: 480 EURO

                VIZSGA:                           Június 29. – Július 3. közötti héten

 

 

HELYSZÍN: Pozsony, Rajská 15 ( a vonatállomásról az X13-as busszal, a buszállomásról a 202 vagy 205-ös trolibusszal)

A VIZSGA IDŐPONTJA: 2015. június 29. – július 3.

A KÉPZÉS NYELVE: MAGYAR

A KÉPZÉS TARTALMA:

A képzés gyakorlat-orientált, az elmélet és a gyakorlat aránya 30-70%. Minden átvett tananyag után lehetőség nyílik a gyakorlásra, érdekes módszerek, eszközök, játék formájában. Nagy hangsúlyt fektetünk a ICF (Nemzetközi Coachok Szövetsége) által elfogadott 11 kulcsfontosságú coach kompetencia elsajátítására.

A KÉPZÉS SZERKEZETE:

Coaching alapismeretek, coaching folyamatok, coaching a világ más országaiban, nemzetközi és hazai szervezetek, a coach etikai kódexe, a coaching ülés bemutatása és gyakorlása, marketing coachoknak, az ön-coaching elsajátitása (selfcoaching), gyakorlatok triádokban (coach-coachee-megfigyelő),  valós coacheeval (ügyfél) is. Továbbá csapatmunka és az ajánlott irodalom közös elemzése.

A magas óraszám lehetővé teszi, hogy a klasszikus coaching módszertanon túl a résztvevők elsajátítsanak kreatív technikákat, megismerjenek különböző módszereket, eszközöket és coaching-elméleteket.

OKLEVÉL: GCTA – Graduate of the Coach Training Academy

Szívesen folytatjuk az együttműködést Önnel az oktatási napokon túl, egyéni konzultációval és kiscsoportos coachinggal. Így támogatjuk a leendő szakemberek személyi és szakmai fejlődését.

NAPIREND:

09:00 – 12:00 Délelőtti foglalkozás

12:00 – 13:00 Ebéd

13:00 – 19:00 Délutáni foglalkozás

Az időrend közös megegyezés alapján változtatható.

 

JELENTKEZÉS:

A jelentkezéseket 2015. április 28-ig telefonon vagy elektronikus levélben várjuk. Jelentkezés esetén számlát állítunk ki Önöknek.  (Nem vagyunk ÁFA /DPH/ fizetők.)

Hiányzás esetén személyes konzultációval való pótlási lehetőséget biztosítunk hallgatóink számára. A hiányzás nem haladhatja meg a képzési óraszám 20%-át.

 

INTENZÍV COACH KÉPZÉS ÁRA:

 1. KÉPZÉS :                                   1320 EURÓ
 2. VIZSGA (nem kötelező):       150 EURÓ 

 

 1. Tartalmazza a tanfolyam lebonyolítását, segédeszközöket, tananyagot, a frissítőket a szünet során, konzultáció certifikált coacchal. Tanusítvány átadása a tanfolyamon való részvételről.
 2. A vizsga lebonyolítását és az ünnepélyes oklevélátadást.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

-         Az egész összeg átutalása esetén április 28-ig 10 % kedvezmény.

-         Részletfizetés lehetősége megegyezés szerint.

A befizetett összeget nem térítjük vissza. Amennyiben a jelentkező indokoltan nem tud részt venni a képzésen, úgy alkalma lesz a következő meghirdetett képzésen részt venni.

LEKTOROK:

MGR. BOLEMANT ÉVA, LTC,  és MGR. FRÖHLICH MÁRIA, LTC, – minősített coachok. COACH TRAINING ACADEMY alapító tagjai Pozsonyban,  workshopokat és coach képzéseket tartanak. Tapasztalataikat életvezetési segítőkent –coachként hasznosítják.

KAPCSOLAT:

mobil: +421 907 150 496

+421 903 735 513

E-mail: cta.bratislava@gmail.com; info@coachcentrum.sk

FB: https://www.facebook.com/coachtrainingacademyBratislava

www.coachcentrum.sk

www.coachingtime.sk

 

 

 

WORKSHOP V COACH TRAINING ACADEMY

 
75 %-NÁ ZĽAVA NA WORKSHOP V COACH TRAINING ACADEMY

Zažite s nami WORKSHOP V COACH TRAINING ACADEMY a odneste si viac o profesii koučingu v hodnote 39 EUR, teraz len za 10 EUR! 

Môže sa stať, že vás koučing zaujme natoľko, že sa mu budete chcieť venovať profesionálne, prípadne si uvedomíte, akým smerom by ste sa chceli odteraz uberať. Investujte do seba, rozvíjajte sa osobnostne – zúročí sa Vám to! 

Tešíme sa na Vás už 26. februára 2015., 17:30- 19:30 (Rajská 15, Bratislava)

VÝCVIK KOUČOV – STAŇ SA AJ TY KOUČOM! – Výcvik podľa 11 kompetencií kouča od ICF (Medzinárodná federácia koučov)

Termíny konania

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

12.2. – 14.2.2015              

1. Modul výcviku koučov v CTA, Bratislava,

360 €

5.3. – 7.3.2015                

2. Modul výcviku koučov v CTA, Bratislava,

 

360 €

 

27.3 – 28.3.2015            

3. Modul výcviku koučov v CTA, Bratislava

360 €

Cena (neplatca DPH)

360 €
Poznámka k cene
Cena za trojdňový modul. Zahŕňa realizáciu kurzu (tri dni), študijné materiály, pomôcky, občerstvenie počas prestávok, podporu pri práci v medzičasoch ( konzultácie s akreditovaným koučom).
Po ukončení všetkých troch modulov (poplatok 3 x 360 €) nasledujú skúšky, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdanie diplomu.

Obsah kurzu

Cieľ kurzu

V rámci výcviku koučov získate základné vedomosti a dostanete príležitosť osvojiť si potrebné znalosti v oblasti koučingu vrátane 11 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Čo získate absolvovaním výcviku?

 • Stanete sa rešpektovaným odborníkom v profesii, zameranej na pomoc iným
 • Získate potrebné znalosti v oblasti koučingu, vrátane 11 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF – Medzinárodnej federácie koučov
 • Pomocou osvojených metód sa naučíte efektívne koučovať
 • Osvojíte si novú profesiu a tým si vytvoríte nový zdroj príjmu
 • Získate diplom GCTA  Graduate of the Coach Training Academy
 • Spoznáte samých seba a osobnostne sa rozvíjate

Cieľová skupina

 • Učitelia, tréneri, aby si efektívnejšie osvojili nedirektívne metódy vyučovania.
 • Manažéri na všetkých úrovniach, HR špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, aby ľahšie prekonali komunikačné ťažkosti s klientmi.
 • Odborníkom pracujúcich v pomáhajúcich profesiách (fyzioterapeuti, zdravotníci, sociálni pracovníci), aby mohli pri výkone povolania poskytovať pomoc ako profesionálni koučovia.
 • Interní aj externí koučovia (súčasní aj budúci)
 • Každý, kto má záujem naučiť sa niečo nové a odborne rásť.

Obsahová náplň

Obsah modulov

1.Modul: Základné vedomosti o koučingu, krátka história, koučing v porovnaní s inými vednými disciplínami, vedenie koučingového rozhovoru, podstata koučingu

2.Modul: Fázy-, ciele-, a modely -koučingového procesu (v súlade s kľúčovými kompetenciami koučov podľa ICF), koučing a tranzakčná analýza, koučing a neurolingvistické programovanie, systemické koučovanie (nástroje, metódy koučovania)

3.Modul: Koučovací rozhovor ešte raz, 11 kľúčových kompetencií koučov podľa ICF, Etický kódex koučov, Efektívne koučovanie, rekapitulácia osvojených vedomostí, skúška

Obsah výcviku: veľa praxe, dostatok metodiky a teórie. Pomer teórie a praxe je 30:70. Prezentovanú metodiku si každý účastník vyskúša počas živého koučovania. Výcvik prebieha zábavnou formou. Prvý výcvik koučov na Slovensku, ktorý sa dá absolvovať aj v maďarskom jazyku.

Štruktúra výcviku: základy koučingu, koučing v zahraničí, medzinárodné a domáce organizácie, etický kódex kouča, ukážka a následné vedenie sedení, marketing pre koučov, samostatná práca (rozvoj osobnosti-selfcoaching), práca v trojiciach (kouč- koučovaný- pozorovateľ), práca v skupine a štúdium odporúčanej literatúry.

Lektor: Mgr. Eva Bolemant, Ltc. a Mgr. Mária Fröhlich, Ltc. – certifikované koučky. Sú zakladateľkami školy Coach Training Academy v Bratislave, ktorá vedie výcviky koučov pre učiteľov, trénerov, manažérov, odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách.

Jazyk kurzu: slovenský

Typ a platnosť osvedčenia: GCTA – Graduate of the Coach Training Academy

Informácie: Tel: 0907 150 496; 0903 735 513

E-mail: cta.bratislava@gmail.com; coachingtimesk@gmail.com